Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг  / Інформаційні картки адміністративних послуг

Інформаційна картка Гусятинського районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Декларація
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

(назва адміністративної послуги)

 

Гусятинський РВ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

(найменування суб’єкта надання  адміністративної послуги)

 

Інформація про центр  надання адміністративної послуги

1.

Найменування центру надання адміністративної  послуги

Центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації

2.        

Місцезнаходження центру  надання адміністративної послуги    

48201, смт. Гусятин, вул. Незалежності, 12

3.        

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер- з 8:00 до 17:15,

середа - з 8:00 до 20:00,

п’ятниця- з 8:00 до 16:00

 

4.        

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.(03557) 2-19-86, веб-сайт центру надання адміністративних послуг Гусятинської РДА

http://www.oda.te.gov.ua/husyatynska

 

5.

Відповідальна особа суб’єкта надання адміністративної послуги за взаємодію з центром надання адміністративних послуг  :

- П.І.Б, посада;

- телефон

Свинарчук Ігор Сергійович

Головний інспектор Гусятинського РВ

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

+38(03557) 2-54-20

Демків Михайло Євгенович

Провідний інспектор Гусятинського РВ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

+38(03557) 2-54-20

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

6.        

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

№ 5403-VІ від 02.10.2012

 

Закон України «Про адміністративні послуги» № 5203-VI від 06.09.2012

 

Закон України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06.09.2005

 

Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади № 1252-VII від 13.05.2014

7.        

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законо- давства з питань пожежної безпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р.  № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2012 № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014 р. № 523-р

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

8.        

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ ДСНС України від 11.10.2013 № 651 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій»

9.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Гусятинської РДА від 11.04.2013 р. № 116-од

про створення центру надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації

Умови отримання адміністративної послуги

10.        

Підстава для одержання адміністративної послуги

Започаткування діяльності суб’єкта господарювання, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості

11.        

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява. Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази  суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

     Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятого ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення

12.        

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою через адміністратора центру надання адміністративних послуг   Гусятинської РДА

13.        

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

14.        

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 робочих днів з дня надходження документів

15.        

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 

-

16.        

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

17.        

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою через адміністратора центру надання адміністративних послуг   Гусятинської РДА

18.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який надається адміністративна послуга

Суб’єкт господарювання суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятого ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»

19.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

У відповідності ч.2 ст.57 Кодексу цивільного захисту України та          ч.5 постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

20.        

Примітка

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги